Navigacija

Francusko-Srpska Privredna Komora organizuje konkurs za Studentsku nagradu

Opšti duh Nagrade

U cilju promovisanja održivog razvoja u institucijama visokog obrazovanja, Francusko-Srpska Privredna Komora organizuje konkurs za Studentsku nagradu.

Uslovi učešća

Studentska nagrada namenjena je svim srpskim i stranim studentima, koji će na dan 31.12.2012. imati manje od 30 godina starosti,  a koji su upisali školsku 2011/2012 pri nekoj od institucija visokog obrazovanja u Srbiji.

Tok konkursa

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je petak 16. mart 2012. godine.

Žiri će odabrati tri najbolja rada i obavestiti kandidate u četvrtak 31. maja 2012. godine.

U daljem toku konkursa, tri kandidata će usmeno braniti svoj rad pred žirijem (datum i mesto održavanja u Beogradu će biti naknadno objavljeni).

Nakon odluke žirija, nagrade će biti dodeljene autorima na ceremoniji koja će biti praćena koktelom, a kome će prisustvovati članovi FSPK, kao i glavni akteri iz domena održivog razvoja u Srbiji.

Kandidatura

Učesnici podnose FSPK dosije koji sadrži sledeća dokumenta:

  1. Esej koji nije duži od 20 strana (maksimum 70 000 karaktera sa razmakom), a koji ne prevazilazi 2 Mo i ne sadrži anekse,
  2. Formular za podnošenje kandidature koji sadrži podatke o kandidatu i sintezu radnih dostignuća (koji možete naći na zvaničnoj web stranici FSPK – www.ccfc.rs)
  3. kopiju indeksa ili potvrdu o upisanoj školskoj 2011/2012 godini u naučno-obrazovnoj ustanovi visokog obrazovanja
  4. pismo preporuke sastavljeno od strane naučno-obrazovne ustanove / profesora (ovaj dokument nije obavezan)

Eseji moraju biti lični rad, neobjavljeni i napisani na srpskom jeziku. Ne smeju već biti prezentirani niti predstavljati deo nekog prethodnog konkursa.

Kompletan dosije mora biti dostavljen FSPK putem pošte do petka, 16. marta 2012. (krajnji datum na poštanskom žigu) na adresu : Francusko-Srpska Privredna Komora – Studentska nagrada, Kosovska 10, 11000 Beograd.

Istovremeno, esej i formular treba poslati (u DOC ili PDF formatu) i na e-mail adresu: office@ccfs.rs.

Da biste nam olakšali organizaciju, možete nas obavestiti o vašoj nameri da učetvujete pre podnošenja kandidature na office@ccfs.rs. Ovo nije obavezno za učešće.

Žiri

Žiri je sastavljen od predavača iz institucija visokog obrazovanja, predstavnika preduzeća sponzora kao i važnih aktera iz domena održivog razvoja (sastav će naknadno biti objavljen na sajtu FSPK).

Žiri će odlučiti o kriterijumima selekcije i zajedno odabrati radove koji će biti nagrađeni.

Kriterijumi za odabir eseja

Eseji će biti ocenjivani na osnovu sledećih kriterijuma :

  • originalnost
  • naučna utemeljenost i argumentovanost
  • koherentnost predloženih akcija
  • kvalitet pisanja i prezentacija

Nagrada

Sponzori će uručiti nagrade (u dinarskoj protivvrednosti) u sumi od:

1. nagrada: 1500 €
2. nagrada: 1000 €
3. nagrada: 500 €

Medijska podrška

Kandidati se obavezuju na saradnju sa organizatorima na svim reportažama (novinskim ili audio-vizuelnim) u vezi sa učešćem na ovom konkursu.

Pobednici Nagrade se obavezuju da će po uručenju Nagrada napisati kratak članak koji rezimira glavne tačke njihovih eseja.