Навигација

Француско-Српска Привредна Комора организује конкурс за Студентску награду

Општи дух Награде

У циљу промовисања одрживог развоја у институцијама високог образовања, Француско-Српска Привредна Комора организује конкурс за Студентску награду.

Услови учешћа

Студентска награда намењена је свим српским и страним студентима, који ће на дан 31.12.2012. имати мање од 30 година старости,  а који су уписали школску 2011/2012 при некој од институција високог образовања у Србији.

Ток конкурса

Крајњи рок за подношење кандидатура је петак 16. март 2012. године.

Жири ће одабрати три најбоља рада и обавестити кандидате у четвртак 31. маја 2012. године.

У даљем току конкурса, три кандидата ће усмено бранити свој рад пред жиријем (датум и место одржавања у Београду ће бити накнадно објављени).

Након одлуке жирија, награде ће бити додељене ауторима на церемонији која ће бити праћена коктелом, а коме ће присуствовати чланови ФСПК, као и главни актери из домена одрживог развоја у Србији.

Кандидатура

Учесници подносе ФСПК досије који садржи следећа документа:

  1. Eсеј који није дужи од 20 страна (максимум 70 000 карактера са размаком), а који не превазилази 2 Мо и не садржи анексе,
  2. Формулар за подношење кандидатуре који садржи податке о кандидату и синтезу радних достигнућа (који можете наћи на званичној wеб страници ФСПК – www.ccfc.rs)
  3. копију индекса или потврду о уписаној школској 2011/2012 години у научно-образовној установи високог образовања
  4. писмо препоруке састављено од стране научно-образовне установе / професора (овај документ није обавезан)

Есеји морају бити лични рад, необјављени и написани на српском језику. Не смеју већ бити презентирани нити представљати део неког претходног конкурса.

Комплетан досије мора бити достављен ФСПК путем поште до петка, 16. марта 2012. (крајњи датум на поштанском жигу) на адресу : Француско-Српска Привредна Комора – Студентска награда, Косовска 10, 11000 Београд.

Истовремено, есеј и формулар треба послати (у DOC или PDF формату) и на е-маил адресу: office@ccfs.rs.

Да бисте нам олакшали организацију, можете нас обавестити о вашој намери да учетвујете пре подношења кандидатуре на office@ccfs.rs. Ово није обавезно за учешће.

Жири

Жири је састављен од предавача из институција високог образовања, представника предузећа спонзора као и важних актера из домена одрживог развоја (састав ће накнадно бити објављен на сајту ФСПК).

Жири ће одлучити о критеријумима селекције и заједно одабрати радове који ће бити награђени.

Критеријуми за одабир есеја

Есеји ће бити оцењивани на основу следећих критеријума :

  • оригиналност
  • научна утемељеност и аргументованост
  • кохерентност предложених акција
  • квалитет писања и презентација

Награда

Спонзори ће уручити награде (у динарској противвредности) у суми од:

1. награда: 1500 €
2. награда: 1000 €
3. награда: 500 €

Медијска подршка

Кандидати се обавезују на сарадњу са организаторима на свим репортажама (новинским или аудио-визуелним) у вези са учешћем на овом конкурсу.

Победници Награде се обавезују да ће по уручењу Награда написати кратак чланак који резимира главне тачке њихових есеја.