Navigacija

Konkurs za dodelu stipendija za master studije za akademsku godinu 2011/2012.

Naučno istraživački institut „RT-RK“, za sisteme zasnovane na računarima raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima master studija. Stipendija se isplaćuje 12 meseci u visini od 10.000,00 dinara mesečno. Stipendistima će se pružiti šansa da u okviru firme rade na projektima koje će upotrebiti kao osnovu za izradu master rada. Nakon završetka studiranja stipendista se obavezuje da u narednih 12 meseci radi u firmi.

RT-RK d.o.o. je jedna od vodećih kompanija u regionu u oblasti informacionih tehnologija. Osnovana je na Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu pre punih dvadeset godina. Danas objedinjujući teoriju i praksu, RT-RK razvija nove softverske komponente i uspešno se probija na internacionalnom tržištu, gde je zahvaljujući inovativnim kapacitetima i efikasnosti potvrđena i prepoznata kao centar za softver potrošačke elektronike (consumer electronics software), posebno u oblasti novih internet aplikacija integrisanih u TV prijemnike, kao što su: video na zahtev VUDU, Cinema, Netflix, potom integracija Skype, Androida, Facebook, Twitter i niza drugih.

RT-RK sarađuje sa vodećim proizvođačima integrisanih kola i tehnologija za TV prijemnike poput: Zoran, Trident, MIPS, Cirrus Logic, Marvell, Kudelski, proizvođačima potrošake elektronike kao što su: Vestel, Loewe, Phillips, Sony, Samsung, Toshiba, Sanyo, JVC, Panasonic i niza drugih.

U januaru ove godine RT-RK je akreditovana od strane Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije kao razvojno-istraživački institut prepoznavanjem inovativnih i naučno-istraživačkih potencijala kompanije. Više informacija o nama možete naći na http://www.rt-rk.com.

Opšti uslovi konkursa

  • Poznavanje programskih jezika: C, C++, Java
  • Poznavanje rada na Linux operativnom sistemu
  • Svi kandidati za stipendije moraju biti prvi put upisani 2011/2012. na ovaj stepen studija
  • Minimalan prosek na dosadašnjim studijama 8.00
  • Izrada master rada će biti vezana za delatnost firme
  • Aktivna upotreba engleskog jezika u usmenoj i pismenoj komunikaciji.

Postupak prijave i izbora stipendista

  • Kandidat treba da popuni elektronsku prijavu na adresi http://www.rt-rk.com/konkurs najkasnije do 20. oktobra 2011.
  • Nakon rangiranja kandidata, kandidati koji su ušli u uži krug biće obavešteni o terminu u kojem će se održati intervju.
  • Kandidati kojima je odobrena sipendija će biti obavešteni o datumu potpisivanja ugovora