Navigacija

Pozicije za studente doktorskih studija za rad na ATLAS eksperimentu na LHC-u

Saradnici Laboratorije za fiziku visokih energija iz Instituta za fiziku u Beogradu,učestvuju u ATLAS eksperimentu na Velikom hadronskom kolajderu u CERN-u u Ženevi.

Zadatak ATLAS eksperimenta je da traga za novim česticama i fenomenima na najvišim energijama postignutim na akceleratorima i odgovori na najosnovnija pitanja u fizici čestica. Poseban izazov eksperimenta je kompjuting koji obuhvata razvoj ATLAS softvera i nove metode za analizu 1 Pbyte podataka na godišnjem nivou.

U grupi postoji nekoliko upražnjenih pozicija za mlade i ambiciozne studente koji zadovoljavaju uslove za upis na doktorske studije.

Za rad na ATLAS eksperimentu neophodno je naučiti OO/C++ programiranje i Linux, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeću adresu ili e-poštu:

Institut za fiziku
Pregrevica 118, 11080 Beograd
ATLAS grupa tel: 3160796
e-pošta: simic@ipb.ac.rs