Navigacija

OG3ET - Energetski transformatori

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski transformatori
Akronim OG3ET
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Preporučuje se projekat "Projekat transformatora". Obezbeđene redovne konsultacije (ESPB =2)
Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o konstrukciji i načinu funkcionisanja energetskih transformatora, njihovoj primeni i ponašanju u normalnim i vanrednim režimima rada u EES, vrstama prema nameni i praćenje u pogonu
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama u izboru energetskih transformatora prema karakteristikama postrojenja; sposobnost analize i predikcije ponašanja transformatora u različitim režimima rada; praćenje, ispitivanje i održavanje transformatora.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Princip rada, konstrukcija, glavne jednačine. Rad u praznom hodu i pod opterećenjem. Ekvivalentne šeme, ogledi PH i KS. Gubici i stepen iskorišćenja snage. Promena napona. Toplotni problemi. Priključenje na mrežu, udarni kratak spoj, mehaničke sile, prenaponi. Trofazne sprege. Paralelan rad. Nesimetrični režimi, Specijalni transformatori. Prigušnice. Kontrola, preventiva, održavanje, zaštita.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijsko ispitivanje transformatora u praznom hodu i kratkom spoju. Određivanje gubitaka snage, parametara ekvivalentnog kola i prenosnog odnosa. Jednodnevna poseta fabrici transformatora "Minel-transformatori"
Literatura
  1. Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformatori, udžbenik
  2. Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformatori, zbirka zadataka za računske vežbe
  3. R. Radosavljević: Uputstvo za vežbe iz ispitivanja energetskih transformatora
  4. Standardi SPRS IEC 60076-x, i drugi
  5. J.H.Harlow: Electric power transformer engineering, CRC Press
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne računske vežbe, laboratorijski rad, poseta fabrici transformatora
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0