Навигација

ОГ3ЕТ - Енергетски трансформатори

Спецификација предмета
НазивЕнергетски трансформатори
АкронимОГ3ЕТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПрепоручује се пројекат "Пројекат трансформатора". Обезбеђене редовне консултације (ЕСПБ =2)
Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања о конструкцији и начину функционисања енергетских трансформатора, њиховој примени и понашању у нормалним и ванредним режимима рада у ЕЕС, врстама према намени и праћење у погону
Исходи учења (стечена знања)Овладавање техникама у избору енергетских трансформатора према карактеристикама постројења; способност анализе и предикције понашања трансформатора у различитим режимима рада; праћење, испитивање и одржавање трансформатора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПринцип рада, конструкција, главне једначине. Рад у празном ходу и под оптерећењем. Еквивалентне шеме, огледи ПХ и КС. Губици и степен искоришћења снаге. Промена напона. Топлотни проблеми. Прикључење на мрежу, ударни кратак спој, механичке силе, пренапони. Трофазне спреге. Паралелaн рад. Несиметрични режими, Специјални трансформатори. Пригушнице. Контрола, превентива, одржавање, заштита.
Садржај практичне наставеЛабораторијско испитивање трансформатора у празном ходу и кратком споју. Одређивање губитака снаге, параметара еквивалентног кола и преносног односа. Једнодневна посета фабрици трансформатора "Минел-трансформатори"
Литература
  1. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, уџбеник
  2. Ђ. Калић, Р. Радосављевић: Трансформатори, збирка задатака за рачунске вежбе
  3. Р. Радосављевић: Упутство за вежбе из испитивања енергетских трансформатора
  4. Стандарди SPRS IEC 60076-x, и други
  5. J.H.Harlow: Electric power transformer engineering, CRC Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
310.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијски рад, посета фабрици трансформатора
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0