Navigacija

OG-P9 - Projekat iz Digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima
Akronim OG-P9
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Digitalno upravljanje strujom, momentom i fluksom električnih pogona. Upravljanje trofaznim tranzistorskim invertorom, širinska modulacija. Regulatori struje. Merenje i rekonstrukcija signala. Upravljanje momentom. Parametarska osetljivost, prilagođenje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje teorijom i implementacijom digitalnog upravljanja strujom, momentom i fluksom. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za digitalno upravljanje. Projektovanje, implementacija, kodiranja i evaluacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Jedan uvodni čas.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe na eksperimentalnoj postavci. Uvid u osnovne elemente sistema, posmatranje karakterističnih oblika relevantnih veličina u toku rada. Unošenje programabilnih parametara, asistirano izvođenje eksperimenta.
  Literatura
  1. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima, Akademska misao 2003.
  2. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  3. W. Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer - Verlag 1999.
  4. Vladan Vučković, Električni pogoni, Univerzitet u Beogradu 1997.
  5. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Uvodna predavanja, izrada projekta, usmeno ispitivanje.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
  Projekti 10
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0