Navigacija

OG-P8 - Projekat iz Projektovanja pomoću računara u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Projektovanja pomoću računara u elektroenergetici
Akronim OG-P8
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima izrade projektne dokumentacije. Upoznavanje studenata sa oblastima i procesima u upravljanju projektima. Osposobljavanje studenata za sprovođenje celokupne procedure projektovanja električnog dela nadzemnih vodova, postrojenja i objekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: Izrada koncepta projektne dokumentacije, upravljanje projektima, sposobnost sprovođenja procedure projektovanja realnih elektroenergetskih objekata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti projektovanja. Aspekti formiranja ugovora. Formiranje projektnog zadatka. Opšta dokumentacija. Modelovanje i simulacije. Izbor odgovarajućih softverskih alata za izradu projektne dokumentacije. Primena softverskih alata. Analiza projekta primenom programa MS Project. Primer konkretnog elektroenergetskog objekta.
   Sadržaj praktične nastave Kompletna izrada projekta električnog dela realnog elektroenergetskog objekta (nadzemni vodovi, postrojenja i objekti).
   Literatura
   1. Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str.298.
   2. Zlatan Stojković : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529.
   3. Zlatan Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - Programski alati, Monografija, 2. Izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2003, str.301.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0