Navigacija

OG-P6 - Projekat iz Relejne zaštite

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Relejne zaštite
Akronim OG-P6
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Relejna zaštita
   Ciljevi izučavanja predmeta Projektovanje zaštitnih sistema
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju zaštitne sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave nema
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. M.Djuric i ostali '"Algoritmi za digitalne zaštite elektroenergetskog sistema", Beopres, Beograd, 2007.
   2. Zbirka tehničkih preporuka ED Srbije, Knjiga I, EPS, Beograd, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 35
   Kolokvijumi 0
   Seminari 35