Navigacija

OE-P13 - Projekat iz Električnih mašina 1

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Električnih mašina 1
Akronim OE-P13
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Električne mašine, Elektromagnetika
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovinim problemima i postupcima projektovanja EM. Projekat se radi prema projektnom zadatku koji student dobija od profesora ( analiza magnetskog polja, projektovanje električnog i magnetskog kola električnih mašina kao i analiza snage gubitaka korišćenjem FEM softverskih alata)
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Student samostalno izrađuje projekat, a zatim ga usmeno brani u terminu koji dogovara studentu i profesoru.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0