Navigacija

OE-P12 - Projekat iz Energetske elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Energetske elektronike
Akronim OE-P12
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje stusenata da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju komponente i sisteme energetske elektronike. Osposobljavanje studenata za samostalan praktičan rad na sistemima energetske elektronike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju probleme iz domena energetske elektronike, izaberu odgovarajuću strukturu konvertora, projektuju konvertor, projektuju upravljanje konvertorom, projektuju magnetske komponente konvertora. Studenti će biti sposobni da samostalno vrše merenja na sistemima energetske elektronike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave DC-DC konvertori: buck, boost, buck-boost, flyback, forward, push-pull, full-bridge, half-bridge. Projektovanje magnetskih komponenata. Upravljanje DC-DC konvertorima. Ispravljači. Invertori.
   Sadržaj praktične nastave Realizacija projekta u laboratoriji.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0