Navigacija

MS1OOT - Obrada i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala
Akronim MS1OOT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa fizičkim, tehnološkim i zakonskim aspektima obrade i odlaganja toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studente za obradu i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšti pojmovi o radioaktivnom materijalu: vrste, količine, stanja. Stanje u svetu i kod nas. Tehnologije obrade: razblaživanje, koncentrisanje, hemijska obrada, jonska izmena, evaporacija, imobilizacija. Metode ispitivanja kvaliteta solidifikovanih formi. Privremeno odlaganje. Trajno odlaganje: prirodne lokacije, inženjerske barijere. Odlagališta u svetu. Sigurnost odlagališta.
   Sadržaj praktične nastave Prati teme pokrivene teorijskom nastevom.
   Literatura
   1. P. Osmokrović, S. Marković, J. Raičević: Zaštita od zračenja, skripta;
   2. James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001.
   3. Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003.
   4. Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 30 časova računskih vežbi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0