Навигација

МС1ООТ - Обрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала

Спецификација предмета
НазивОбрада и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала
АкронимМС1ООТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са физичким, технолошким и законским аспектима обраде и одлагања токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студенте за обраду и одлагање токсичних и радиоактивних отпадних материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти појмови о радиоактивном материјалу: врсте, количине, стања. Стање у свету и код нас. Технологије обраде: разблаживање, концентрисање, хемијска обрада, јонска измена, евапорација, имобилизација. Методе испитивања квалитета солидификованих форми. Привремено одлагање. Трајно одлагање: природне локације, инжењерске баријере. Одлагалишта у свету. Сигурност одлагалишта.
   Садржај практичне наставеПрати теме покривене теоријском настевом.
   Литература
   1. П. Осмокровић, С. Марковић, Ј. Раичевић: Заштита од зрачења, скрипта;
   2. James Saling: Radioactive Waste Management, CRC, 2001.
   3. Raymond Leroy Murray, Kristin L. Manke: Understanding Radioactive Waste, Battelle Press, 2003.
   4. Y. S. Tang: Radioactive Waste Management, Taylor & Francis, 1990.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставе30 часова предавања + 30 часова рачунских вежби
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти30
   Колоквијуми0
   Семинари0