Navigacija

MS1EKS - Ekspertski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Ekspertski sistemi
Akronim MS1EKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama veštačke inteligencije i ekspertskih sistema. Tokom kursa studenti će izučavati najpopularnije modele implementacije ovakvih vrsta aplikacija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju problem koji pripada oblasti veštačke inteligencije i ekspertskih sistema i da na osnovu svog znanja primene najpodesniju i najefikasniju metodu za njegovo rešavanje.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Strategije pretraživanja: algoritmi, perfomanse, efikasnost, složenost. Teorija igara. Formalna logika. Planiranje - problem i vrste. Znanje i zaključivanje u neizvesnom okruženju. Bajesove mreže. Produkcioni sistemi. Strategije rešavanja problema. Indukcioni sistemi. Uvod u mašinsko učenje.
   Sadržaj praktične nastave Vizuelne simulacije teorijski obrađenih problema. Rešavanje i demonstracija praktičnih zadataka.
   Literatura
   1. "Artificial Intelligence - A Modern Approach", S. Russel, P. Norvig
   2. "Zbirka zadataka iz Ekspertskih sistema", D. Bojić, M. Gligorić, B. Nikolić, Akademska misao, 2009
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, prezentacije, auditorne vežbe sa vizuelnim simulacijama, samostalna izrada projekta
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 20
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0