Navigacija

DS1TRS - Teorija robotskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija robotskih sistema
Akronim DS1TRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim tehnikama i principima funkcionisanja robota.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za dalje samostalno usavršavanje i naučni rad u oblasti robotike.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Struktura i konstrukcija robota. Geometrija robota: koordinatni sistemi i transformacije. Redundansa i sinergija. Dinamika industrijskih i humanoidnih robota: modeliranje kontakata, kretanje u kontaktnim zadacima. Pogoni robota: tipovi, savremene tendencije, sistemi transmisije, matematički modeli. Alati za porgramiranje robota. Primene: skupljanje, pakovanje, paletiranje, varenje, farbanje, montaža.
    Sadržaj praktične nastave Projekti i domaći zadaci na praktične teme u oblasti robotike.
    Literatura
    1. Robotika, V. Potkonjak, Univerzitet u Beogradu.
    2. Handbook of Industrial Robotics, S. Y. Nof, publ. John Wiley.
    3. Dynamics of Robots With Contact Tasks, M. Vukobratovic, V. Potkonjak, V. Matijevic, Kluwer Academic Publishers.
    4. Robotics, K.S. Fu, R.C. Gonzalez, C.S.G. Lee, McGraw-Hill Book Company
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0