Навигација

19М013ЕЛО - Електрично осветљење - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивЕлектрично осветљење - одабрана поглавља
Акроним19М013ЕЛО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предмета• Упознавање студената са фотометријским величинама и њиховим односима. • Упознавање студената са релевантним фотометријским карактеристикама извора светлости, светиљки и уређаја за контролу светлости. • Савремено пројектовање унутрашњег осветљења. • Пројектовање осветљења улица, тргова и паркова, као и спољног декоративног осветљења зграда и мостова.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за израду пројеката осветљења унутрашњих и спољашњих простора.
  Садржај предмета
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3amkGBLsDR7XJmrh6ys5JiF6VdzliUgkb4jWiokJL4EzU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a646c012-0c11-4892-9e98-f699db6ddaab&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеФизичке основе светлости. Извори светлости, светиљке и уређаји за контролу светлости. Осветљење унутрашњих простора (релевантни параметри, фотометријски прорачуни и апликације). Примери спољашњег осветљења: осветљења улица, тргова и паркова, као и спољног декоративног осветљења зграда и мостова.
  Садржај практичне наставеГостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
  Литература
  1. М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – треће, проширено издање”, 2014.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. М. Костић, "Осветљење путева", 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, гостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари