Navigacija

13M061MI - Medicinska informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinska informatika
Akronim 13M061MI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Program predmeta MI upoznaje studente sa osnovnim principima sistematskog i standardizovanog formiranja i korišćenja relevantnih informacija u zdravstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studente za korišćenje novih tehnologija u medicinskoj informatici: formiranje elektronskog zdravstvenog kartona, pristup informacijama, pretraživanje i pronalaženje željene informacije, obezbeđivanje privatnosti, sigurnosti i zaštite informacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Biomedicinski podaci i signali. Elektronski zdravstveni karton. Obrada i standardizacija medicinskih informacija. Arhiviranje podataka. Baze podataka i pretraživanje informacija. Institucioni informacioni sistemi: bolnički, radiološki, farmakološki informacioni sistem. Uspostavljanje medicinske informatičke mreže. Prednosti korišćenja medicinske informatičke mreže.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe i vežbe uz primenu računara, gde se dobijaju praktična znanja o medicinskoj informatici.
  Literatura
  1. http://www.centc251.org
  2. http://isotc.iso.ch/livelink/
  3. http://medical.nema.org/dicom.html
  4. Paul Taylor, From Patient Data to Medical Knowledge, Blackwell Publishing Ltd, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, domaći zadaci i seminarski rad-projekat.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 30