Навигација

13М061МИ - Медицинска информатика

Спецификација предмета
НазивМедицинска информатика
Акроним13М061МИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаПрограм предмета МИ упознаје студенте са основним принципима систематског и стандардизованог формирања и коришћења релевантних информација у здравству.
    Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студенте за коришћење нових технологија у медицинској информатици: формирање електронског здравственог картона, приступ информацијама, претраживање и проналажење жељене информације, обезбеђивање приватности, сигурности и заштите информација.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеБиомедицински подаци и сигнали. Електронски здравствени картон. Обрада и стандардизација медицинских информација. Архивирање података. Базе података и претраживање информација. Институциони информациони системи: болнички, радиолошки, фармаколошки информациони систем. Успостављање медицинске информатичке мреже. Предности коришћења медицинске информатичке мреже.
    Садржај практичне наставеАудиторне вежбе и вежбе уз примену рачунара, где се добијају практична знања о медицинској информатици.
    Литература
    1. http://www.centc251.org
    2. http://isotc.iso.ch/livelink/
    3. http://medical.nema.org/dicom.html
    4. Paul Taylor, From Patient Data to Medical Knowledge, Blackwell Publishing Ltd, 2006
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци и семинарски рад-пројекат.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит30
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари30