Навигација

13М011ЕЛО - Електрично осветљење

Спецификација предмета
НазивЕлектрично осветљење
Акроним13М011ЕЛО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предмета• Упознавање студената са основним фотометријским величинама. • Упознавање студената са релевантним карактеристикама извора светлости и светиљки. • Пројектовање унутрашњег осветљења. • Пројектовање уличног и спољног декоративног осветљења
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за израду пројеката унутрашњег и спољашњег осветљења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснове светлости. Извори светлости. Светиљке. Унутрашње осветљење (фактори квалитета, пројектовање и прорачуни, области примене). Спољно осветљење. Методе прорачуна и области примене (улично осветљење, осветљење стамбених и пешачких зона, спољно декоративно осветљење).
  Садржај практичне наставеГостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
  Литература
  1. М. Костић, “Водич кроз свет технике осветљења”, 2000.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. М. Костић, "Осветљење путева", 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, гостујућа предавања, посете реномираним произвођачима светиљки и обилазак града (у циљу анализе изведеног спољашњег декоративног осветљења).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари0