Navigacija

13D111OPO - Odabrana poglavlja iz operativnih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz operativnih sistema
Akronim 13D111OPO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predmeti Operativni sistemi 1 i Operativni sistemi 2 na osnovnim studijama.
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladati znanjima vezanim za specifične, napredne funkcije operativnih sistema. Upoznati se sa konceptima, problemima i rešenjima, kao i principima funkcionisanja i konstrukcije specijalizovanih delova operativnih sistema opšte namene i specijalizovanih operativnih sistema. Upoznati se sa nekim konceptima konkretnih operativnih sistema koji nisu ilistrovani na redovnim studijama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladati znanjima vezanim za specifične, napredne funkcije operativnih sistema. Upoznati se sa konceptima, problemima i rešenjima, kao i principima funkcionisanja i konstrukcije specijalizovanih delova operativnih sistema opšte namene i specijalizovanih operativnih sistema. Upoznati se sa nekim konceptima konkretnih operativnih sistema koji nisu ilistrovani na redovnim studijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zaštita i sigurnost u operativnim sistemima. Distribuirani sistemi: Distribuirani operativni sistemi, mreže i protokoli. Distribuirani fajl-sistemi. Koordinacija u distribuiranim sistemima. Operativni sistemi posebne namene: Sistemi za rad u realnom vremenu. Multimedijalni sistemi. Primeri operativnih sistema.
   Sadržaj praktične nastave Praktični projekat
   Literatura
   1. Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter Baer Galvin, "Operating Systems Concepts," 7th ed., John Wiley & Sons, 2005
   2. Odabrani stručni i naučni radovi
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave mentorski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0