Navigacija

13D061ITTZ - Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine

Specifikacija predmeta
Naziv Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine
Akronim 13D061ITTZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će u potpunosti ovladati svim elementima neophodnim za pisanje investicionog plana. Student treba da ovlada svim radnjama koje prethode pisanju investicionog plana (tehničko-tehnološka analiza, istraživanje tržišta, potraga za partnerima i finansijerima ...). Predloženi predmet treba da, u admininistrativnom smislu, osposobi studenta za započinjanje sopstvenog biznisa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska znanja vezana za investiciono ulaganje, transfer tehnologije i zaštitu intelektualne svojine. Urađen investicioni plan. Formiranje pratećih dokumenata je sastavni deo ovog procesa. Urađena prezentacija Investicionog plana i prezentacija kompanije koja nudi Investicioni projekat.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijski pristup investicionom odličivanju. Operativni deo investicionog projekta. Tehničko-tehnološka anliza. Finansijski deo investicionog projekta. Investiciono ulaganje. Izvori finansiranja. Finansijska anliza. Inovacije kao sredstvo rasta preduzeća. Intelektualna svojina: osnovne postavke i istorijski smisao. Patenti, istraživanje, razvoj i nove tehnologije. Autorsko pravo.
   Sadržaj praktične nastave Investicioni projekat - izrada, prezentacija i odbrana. Predstavljanje investicionog projekta "potencijalnim investitorima". Primeri web prezentacija kompanija.
   Literatura
   1. B. Paunović, D. Zipovski, "Poslovni plan - vodič za izradu", Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2012.
   2. V. Bojović, V. Šenk, V. Rašković, M. Stanču Mirosavljev, J. Borocki, J. Radovanović, "Vodič za inovativne preduzetnike", Konekta konsalting doo 2007.
   3. "Priručnik za nastavu opatentima", Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, http://www.zis.gov.rs/priručnik-za-nastavu-o-patentima/o-priručniku.554.html
   4. D.Zipovski, "Investiciono odlučivanje", IP Rad a.d. Beograd, 2012.
   5. Kamil Idris, "Intelektualna svojina - moćno sredstvo ekonomskog rasta", Zavod za intelektualnu svojinu, Balkan kult, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30