Навигација

13Д061ИТТЗ - Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине

Спецификација предмета
НазивИновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине
Акроним13Д061ИТТЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаСтуденти ће у потпуности овладати свим елементима неопходним за писање инвестиционог плана. Студент треба да овлада свим радњама које претходе писању инвестиционог плана (техничко-технолошка анализа, истраживање тржишта, потрага за партнерима и финансијерима ...). Предложени предмет треба да, у админинистративном смислу, оспособи студента за започињање сопственог бизниса.
   Исходи учења (стечена знања)Теоријска знања везана за инвестиционо улагање, трансфер технологије и заштиту интелектуалне својине. Урађен инвестициони план. Формирање пратећих докумената је саставни део овог процеса. Урађена презентација Инвестиционог плана и презентација компаније која нуди Инвестициони пројекат.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријски приступ инвестиционом одличивању. Оперативни део инвестиционог пројекта. Техничко-технолошка анлиза. Финансијски део инвестиционог пројекта. Инвестиционо улагање. Извори финансирања. Финансијска анлиза. Иновације као средство раста предузећа. Интелектуална својина: основне поставке и историјски смисао. Патенти, истраживање, развој и нове технологије. Ауторско право.
   Садржај практичне наставеИнвестициони пројекат - израда, презентација и одбрана. Представљање инвестиционог пројекта "потенцијалним инвеститорима". Примери web презентација компанија.
   Литература
   1. Б. Пауновић, Д. Зиповски, "Пословни план - водич за израду", Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012.
   2. В. Бојовић, В. Шенк, В. Рашковић, М. Станчу Миросављев, Ј. Бороцки, Ј. Радовановић, "Водич за иновативне предузетнике", Конекта консалтинг доо 2007.
   3. "Приручник зa нaстaву oпaтeнтимa", Завод за интелектуалну својину Републике Србије, http://www.zis.gov.rs/приручник-за-наставу-о-патентима/о-приручнику.554.html
   4. Д.Зиповски, "Инвестиционо одлучивање", ИП Рад а.д. Београд, 2012.
   5. Камил Идрис, "Интелектуална својина - моћно средство економског раста", Завод за интелектуалну својину, Балкан култ, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична наставаУсмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30