Navigacija

Sanja Pavlović, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-12

011/3370-187
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Projekti

Mogućnost povećanja radnog veka i pouzdanosti SF6 postrojenja primenom pozitivnog sinergističkog efekta smeša SF6 i drugih gasova

Mogućnost povećanja radnog veka i pouzdanosti SF6 postrojenja primenom pozitivnog sinergističkog efekta smeša SF6 i drugih gasova

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac doc. dr Koviljka Stanković
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 27.05.2015.

Remedijacija nekadasnjeg pogona za proizvodnju fosforne kiseline

Remedijacija nekadasnjeg pogona za proizvodnju fosforne kiseline

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Koviljka Stanković
Finansijer ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA D.O.O.
Početak realizacije 17.02.2016.

bazdarenje

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Predrag Osmokrović
Početak realizacije 01.04.2002.