Navigation

Marko Živanović

Database administrator
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-10

3218438

Projects

Commercial

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06