Navigation

Feniks Savić, electrical engineer

Senior programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-6

011/3370-110
011/3218-319
011/3218-435
Title electrical engineer

Projects

Commercial

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2018-11-28

Konsultantske usluge za ITS sisteme

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Veljko Papić
Business Partner "PUTEVI SRBIJE" JP
Beginning of realization 2016-01-20

Idejno resenje za unapredjenje PMIS/a (putni meteoroloski informacioni sistem)

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Veljko Papić
Business Partner "PUTEVI SRBIJE" JP
Beginning of realization 2015-12-02

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner Visoka Železnička škola strukovnih studija
Beginning of realization 2015-12-02

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Beginning of realization 2015-12-02

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DEKONTA D.O.O.
Beginning of realization 2015-11-26

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-23

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner ALFA BK UNIVERZITET
Beginning of realization 2014-06-20

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-10

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Beginning of realization 2014-02-12

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2014-02-07

Realizacija sajta na Univerzitetu Union - NIkola Tesla

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA
Beginning of realization 2013-08-29

Konsultantske usluge za održavanje biling aplikacije EDB-a

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head Marko Ivančević
Business Partner PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES D.O.O.
Beginning of realization 2013-06-18

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET
Beginning of realization 2013-03-21

Uvođenje IS FIMES-a na Univerzitetu u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU
Beginning of realization 2012-06-29

Realizacija informacionog sistema na Fizičkom fakultetu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI FAKULTET
Beginning of realization 2012-06-05

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS na Visokoj medicinskog školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beginning of realization 2011-12-29

Uvođenje FIS IS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2011-11-24

Informacioni sistem studentske službe Učiteljskog fakulteta u Jagodini

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Beginning of realization 2011-08-05

Realizacija informacionog sistema na Fakultetu za bezbednost

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA BEZBEDNOST
Beginning of realization 2011-03-18

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET
Beginning of realization 2010-12-30

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06

Razvoj i odrzavanje softvera

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2005-11-03

RC kursevi i treninzi

Type of project Kursevi (domaći)
Head professor PhD Boško Nikolić
Beginning of realization 2004-05-04