Навигација

Руководство

Декана и продекане изабрао је Савет факултета на основу члана 53 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05) и члана 25 став 1 тачка 2 Статута Електротехничког факулета у Београду на својој седници одржаној 28.09.2015. године за мандатни период од три године.

Студент продекан изабран је за мандатни период од једне године односно за школску 2017/2018 годину.

Секретар Факултета изабран је одлуком Савета факултета 1989 године и на дужности је и даље.


Milo Tomašević

Декан

др Мило Томашевић, редовни професор

Zlatan Stojković

Продекан за науку

др Златан Стојковић, редовни професор

Predrag Ivaniš

Продекан за наставу

др Предраг Иваниш, ванредни професор

Goran Kvaščev

Продекан за финансије

др Горан Квашчев, ванредни професор

Zorica Kostić

Секретар

Дипломирани правник Зорица Костић

Milica Kuzmanović

Студент продекан

Милица Кузмановић