Навигација

Руководство

Декана и продекане изабрао је Савет факултета на основу члана 63 и члана 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 27 Статута Електротехничког факулета у Београду на својој седници одржаној 28.12.2021. године за мандатни период од три године.

Студент продекан изабран је за мандатни период од две године, односно за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину.


Dejan Gvozdić

Декан

др Дејан Гвоздић, редовни професор

Dragan Olćan

Продекан за науку

др Драган Олћан, редовни професор

Aleksandra Krstić

Продекан за наставу

др Александра Крстић, доцент

Saša Stojanović

Продекан за финансије

др Саша Стојановић, доцент

Mileta Žarković

Продекан за сарадњу са привредом

др Милета Жарковић, доцент

Секретар

Дипломирани правник Милош Дивјак

Lazar Vujčić

Студент продекан

Лазар Вујчић