Навигација

Руководство

Декана и продекане изабрао је Савет факултета на основу члана 63 и члана 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 25 Статута Електротехничког факулета у Београду на својој седници одржаној 29.05.2018. године за мандатни период од три године.

Студент продекан изабран је за мандатни период од једне године односно за школску 2018/2019 годину.

Секретар Факултета изабран је одлуком Савета факултета 1989 године и на дужности је и даље.


Milo Tomašević

Декан

др Мило Томашевић, редовни професор

Zlatan Stojković

Продекан за науку

др Златан Стојковић, редовни професор

Predrag Ivaniš

Продекан за наставу

др Предраг Иваниш, редовни професор

Zaharije Radivojevic

в.д. Продекана за финансије

др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Kosta Jovanovic

Продекан за сарадњу са привредом

др Коста Јовановић, доцент

Zorica Kostić

Секретар

Дипломирани правник Зорица Костић

Nikola Subasic

Студент продекан

Никола Субашић