Navigacija

Siemens donirao uređaj za relejnu zaštitu Elektrotehničkom fakultetu

Operativna kompanija Smart Infrastructure Siemens d.o.o. Beograd donirala je mikroprocesorski uređaj relejne zaštite Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Donirana Siemens oprema unaprediće naučno- istraživački rad na Fakultetu i omogućiti studentima da usvoje svoja praktična znanja koristeći najsavremeniju Siemens opremu.

Kompletno saopštenje - https://new.siemens.com/rs/sr/kompanija/press/siemens-donirao-uredjaj-za-relejnu-zastitu-elektrotehnickom-fakultetu.html