Navigacija

Obaveštenje o rezultatima izbora za delegate

Izborna komisija u sastavu:

  • prof. dr. Tomislav Šekara (predsednik Konkursne komisije)
  • Božidar Obradović (Konkursna komisija)
  • Dušan Dukić (Konkursna komisija)

je jednoglasno zaključila da su izbori delegata Elektrotehničkog fakulteta za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu bili regularni sa sledećim ishodom:

  1. Luka Marjanović - 116 glasova
  2. Lazar Vujčić - 113 glasova
  3. Miloš Moskovljević - 55 glasova

Nevažeći listići - 0

Ukupan broj glasova - 166

Rok za podnošenje žalbi je sreda 9. septembar do 12 časova. Žalbe se prilažu predsedniku Konkursne komisije u kabinet 25b u štampanom formatu.