Navigacija

Univerzitet u Beogradu - dopis povodom aktuelne situacije izazvane pojavom korona virusa

Povodom aktuelne situacije izazvane pojavom korona virusa Univerzitet u Beogradu je fakultetima poslao sledeći dopis: