Navigacija

KOLOKVIJUMI - PROLEĆNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2019/20. GODINE

Studentske

Studenti koji su upisani po starom Zakonu, a istekao im je apsolventski staž, kolokvijume moraju da prijave u Studentskom odseku od 10. do 18. marta 2020. godine u vremenu od 11 do 13 časova.

 

OSTALI STUDENTI KOJI IMAJU UPIS U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI NE PRIJAVLJUJU KOLOKVIJUME!

 

Raspored kolokvijuma možete videti na studentskim servisima u opciji ispitni rokovi – Kolokvijumi (prolećni semestar).

 

 

 

Iz Studentskog odseka

Beograd, 05.03.2020. god.