Navigacija

Konačne rang liste za upis na doktorske akademske studije

StudentskeUpis

Obaveštenje o konačnim rang listama kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini

Komisija za studije trećeg stepena je usvojila žalbe na preliminarnu jedinstvenu rang listu za sledeće kandidate: Borisa Malčića, Bojana Ercega i Đorđa Glišića.

Konačna jedinstvena rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini  

Na konačnoj jedinstvenoj rang listi nalaze se svi kandidati koji su konkurisali za upis  na doktorske akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Konačna budžetska rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini  

Na konačnoj budžetskoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Informacije o upisu:

Izvod iz Pravilnika o doktorskim studijama (član 18.):
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati sa liste za budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa budžetske liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta i onih koji se sigurno upisuju u statusu samofinasiranja obaviće se u sredu, 10.10.2018. godine i četvrtak, 11.10.2018. godine u Studentskom odseku u terminu od 13 do 15 časova.

U četvrtak, 11.10.2018. godine posle završenog upisa, biće objavljeno obaveštenje o eventualno slobodnim budžetskim mestima i pomeranju budžetske crte. U slučaju pomeranja budžetske crte i ažuriranja redosleda na budžetskoj listi po članu 18 Pravilnika, za preostala slobodna budžetska mesta biće organizovana prozivka kandidata prema rang listi ispod 30. ranga na listi za budžet.

Svi zainteresovani kandidati za preostala slobodna mesta za budžet moraju biti prisutni u petak, 12.10.2018. u 11 časova, u Studentskom odseku, zbog eventualne prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente do 15 časova.

 

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija.
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 1. Indeks se dobija na upisu 
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm 
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to: 
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara 
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2018/19. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti: 
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.