Navigacija

Implementacija Office365 cloud platforme

Poštovani studenti,

Elektrotehnički fakultet će u narednom periodu krenuti sa implementacijom Office365 cloud platforme u okviru koje će studentima biti omogućeno korišćenje velikog broja besplatnih onlajn servisa. Plan je da se i pomenuta platforma koristi i kao servis elektronske pošte i to od 15.10.2017. god. Od servisa koji će biti na raspolaganju izdvojićemo:

 • Exchange online
  • servis elektronske pošte
  • integrisan kalendar servis sa mogućnošću kreiranja deljenih kalendara
  • integrisani adresar
  • sinhronizacija na svim platformama i uređajima

 

 • Skype4Business
  • video/audio konferencijski servis sa integrisanim klijentom za slanje poruka
  • servis je operativan
  • desktop aplikaciju možete preuzeti sa portala iz sekcije Install software

 

 • OneDrive for business
  • online storage
  • servis je aktivan

Ostale servise možete pogledati na stranici kada se uspešno autentifikujete preko portala: 

https://login.microsoftonline.com .

Obzirom da su ovi servisi integrisani sa našom centralnom bazom korisnika, u prvom koraku kada ukucate korisničko ime u formatu <korisničko_ime>@student.etf.bg.ac.rs bićete preusmereni na lokalni autentifikacioni servis. Kao lozinku koristite vašu studentsku koju ste i do sada koristili za elektronsku poštu, rad na računarima u Računskom centru i fakultetski informacioni sistem.


Stari sistem elektronske pošte će biti arhiviran i biće mu omogućen pristup kroz veb portal kao do sada, ali na izmenjenoj adresi. Na njemu naravno neće biti moguće slati poruke, ali će biti dostupna arhiva poruka koju su korisnici skupili pre prelaska na O365 rešenje.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/1918/office365-logo.png