Навигација

Мирјана Влајковић

Шеф рачуноводства
Одсек за материјално - финансијско пословање

Зграда "Лола", канцеларија 905

011/3218-357
011/3370-067
011/3370-146
011/3370-077
Стручни назив/спремаекономиста