Навигација

Татјана Стојановић, дипломирани економиста

Шеф одсека за МФП
Одсек за материјално - финансијско пословање

Зграда "Лола", канцеларија 907

011/3370-146
011/3218-474
Стручни називдипломирани економиста