Navigacija

Upravljanje „elastičnim“ resursima u cloud sistemima na primeru sistema SQL Azure

Vreme 18. decembar 2017. 10:00
Predavač Miloš Milovanović
Mesto sala 308, Elektrotehnički fakultet

Apstrakt predavanja

Softver se danas razvija brže nego ikada u svojoj istoriji. Startap kompanije nastaju i nestaju za tri do šest meseci. Tradicionalni način razvoja softvera (softver kao proizvod) sve više gubi korak sa zahtevima današnjeg tržišta. Oblak (engl. cloud) predstavlja fundamentalno različit pristup razvoju i distribuciji softvera, gde softver postaje usluga (engl. service). Ključna stvar u cloud sistemima jeste efikasno upravljanje resursima (i hardverskim i softverskim), kako bi se zadovoljile dinamične potrebe klijenata po što nižoj ceni. Jedna od ključnih inovacija koju donosi cloud su takozvani „elastični“ resursi koje korisnik rezerviše i koristi isključivo prema svojim potrebama. Upravljanje elastičnim resursima biće predstavljena na primeru Majkrosoftovog rešenje za baze u oblaku, pod nazivom SQL Azure, čiji je značajan deo nastao u Srbiji. Akcenat će biti na: 1) upravljanju resursima, 2) kako platforma Azure i operativni sistem Windows rade zajedno, da bi se zadovoljili zahtevi klijenata za elastičnim resursima i 3) biće predstavljeni programski interfejsi operativnog sistema Windows (Windows APIs) koji se mogu koristiti za pravljenje naprednih aplikacija, gde je potrebno izvući maksimum iz raspoloživih hardverkih resursa.

O predavaču

Miloš Milovanović je završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu 2004. godine. Naredne dve godine radio je kao asistent na istom fakultetu na više predmeta, uključujući i predmete Operativni sistemi 1 i 2. 2006. godine odlazi u Barselonu u Superračunarski centar pri Tehničkom univerzitetu, gde 2008. godine postaje master iz oblasti arhitekture računara (podoblast Transakciona memorija). 2008. se vraća u Srbiju i zapošljava u firmi Pexim Solutions (danas Asseco SEE), jednoj od vodećih domaćih firmi za razvoj bankarskog softvera. Od 2010. godine radi u Microsoft razvojnom centru u Srbiji (MDCS) na razvoju sistema SQL Server i SQL Azure. Trenutno radi na razvoju Majkrosoftovog rešenja za „Big Data“ probleme koje se bazira na SQL Server.

Slike

  • /uploads/attachment/najava/315/sql-azure.png