Navigacija

DOCKER - Esencijalni alat softverskog inženjera

Vreme 13. decembar 2017. 16:00
Predavač soft. inž. Jovan Erčić (SpiceFactory)
Mesto učionica 314, Elektrotehnički fakultet

Apstrakt predavanja

Docker je alat koji značajno olakšava razvoj softvera tako što omogućava laku distribuciju izvršnih okruženja i aplikacija. Razvijen je nad slojem lake virtuelizacije koja je uključena u sam Linuks kernel. Docker nam omogućava unifikaciju razvojnog i produkcionog rešenja što olakšava rad u timu eliminišući potrebu za podešavanjima na svakom računaru i omogućava postavljanje celog razvojnog okruženja izvršavanjem samo jedne komande. Takođe, eliminiše se razlika između razvojnog i produkcionog okruženja, jer se ista konfiguracije može koristiti i za pokretanje produkcije.

Slike

  • /uploads/attachment/najava/316/docker.png