Navigacija

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA ETF BAFA USA

ETF BAFA USA raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu za 2018-19 školsku godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti treće i viših godina osnovnih akademskih studija, master studenti akademskih studija i doktorski studenti. Kvalifikovani kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

1. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2016-17 najmanje 110 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00

2. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2015-16 najmanje 170 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00

3. za studente prvi put upisane u školskoj 2014-15 na osnovne akademske studije, koji upisuju master akademske studije u ovoj godini, prosečna ocena iznad 9.00

4. za studente prvi put upisane u školskoj 2013-14 na osnovne i 2017-18 na master studije, koji ove godine upisuju doktorske studije prosečna ocena iznad 9.00

5. za studente doktorskih studija prosečna ocena iznad 9.00.

Za školsku 2018-19 godinu predviđena godišnja vrednost stipendija je $1,200. Komisija za stipendije ETF BAFA doneće odluku na osnovu akademskog uspeha kandidata, eseja i trenutnih stipendija.

Prijave se primaju elektronski na adresi http://goo.gl/wEj9g i studenti moraju dostaviti sledeću dokumentaciju

  1. Popunjena on-lajn prijava (uključuje listu prethodno dodeljenih stipendija, nagrada i publikacija i esej o profesionalnim ciljevima na engleskom jeziku)

  2. Uverenje o položenim ispitima i prosečnoj oceni (zvanično uverenje fakulteta skenirati i poslati na email adresu etfbafastipendije@gmail.com ).

Rok za podnošenje prijava je 10. decembar 2018. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na e-mejl adresi: etfbafastipendije@gmail.com

ETF BAFA ( ETF Belgrade Alumni and Friends Association), Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je neprofitna organizacija registrovana u USA.

Komisija za stipendije ETF BAFA USA

Slike

  • /uploads/attachment/vest/2045/large_etf_bafa_usa.png