Navigacija

Heliant Health: Java/JEE developer

Heliant Health je integrisani zdravstveni informacioni sistem namenjen zdravstvenim ustanovama (domovi zdravlja, bolnice, klinike, ordinacije).
Potreban nam je

Java/JEE developer

Heliant Health je integrisani zdravstveni informacioni sistem koji funkcioniše u preko 100 zdravstvenih ustanova, i koji koristi više od 20.000 zdravstvenih radnika i saradnika. Tehnološki, Heliant Health je veb aplikacija sa centralnom bazom podataka, razvijena korišćenjem Java EE tehnologije (EJB 3, JPA). Interoperabilnost sa kliničkim, laboratorijskim, PACS i drugim back-office sistemima obezbeđena je korišćenjem WS-*, HL7 i DICOM standarda.

Opis posla:

Projektovanje i razvoj novih modula Heliant Health; Unapređenje i proširenje postojećih funkcionalnosti Heliant Health sistema.
Kako je sistem u produkciji, posao zahteva timski rad sa značajnim fokusom na korisnike, ne retko sa kratkim rokovima i potrebom za proaktivnim pristupom u rešavanju problema.

Potrebna znanja i kvalifikacije:

 • Fakultet (ETF, FON, PMF), odgovarajuća VŠS;
 • Iskustvo u radu sa Java EE tehnologijama;
 • Poznavanje objektno orijentisanog programiranja;
 • Osnovno znanje SQL;
 • Motivisanost za samostalno učenje;
 • Izvrsne analitičke sposobnosti kao i tečno izražavanje u pisanom i usmenom obliku.

Poželjna znanja i kvalifikacije:

 • Iskustvo u veb 2.0 tehnologijama (jQuery, AJAX, HTML, JSF,...);
 • Ranije iskustvo u radu u razvojnom timu;
 • Iskustvo u razvoju komercijalnog softvera;
 • Poznavanje poslovnih procesa u zdravstvenom sektoru i rada kliničkih laboratorija;

Šta nudimo:

Heliant je IT firma u kojoj svaki sposoban pojedinac može da ostvari svoje profesionalne ciljeve: stručno usavršavanje i napredovanje unutar firme. Obezbeđujemo:

 • Rad u dinamičnom i kreativnom okruženju;
 • Rad na sistemu sa velikim brojem korisnika;
 • Neformalno i timski orijentisano okruženje;
 • Zanimljive i izazovne projekte;
 • Stalno zaposlenje za najbolje kandidate.

Mole se kandidati da prijave proslede na adresu office@heliant.rs, sa naznakom “Prijava: Java/JEE developer”. Rok za prijavu 10.06.2015. god.