Navigacija

Otvoren 4. poziv za EUROWEB - Erasmus Mundus STIPENDIJE za mobilnost studenata

Otvoren je novi konkurs za mobilnost u okviru Erasmus Mundus projekta EUROWEB.

Na raspolaganju su stipendije za razmenu za: osnovne, doktorske i postdoktorske studije,

Stipendije za master studije i za razmenu nastavnog i administrativnog osoblja nisu na raspolaganju u ovom pozivu.

Rok za prijavu: 31. januar 2014. godine.

Prezentacija projekta: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/
Online prijava: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php?choice=apply&choice1=online

EUROWEB je međunarodni projekat akademske mobilnosti u kome učestvuje devet univerziteta iz Evropske unije i šest univerziteta sa prostora Zapadnog Balkana.

Fokus projekta je na sledećim tematskim oblastima: računarstvo, elektrotehnika, matematika i informatika, finansijsko inženjerstvo, menadžment itd.

Studenti odgovarajućih fakulteta i studijskih programa Univerziteta u Beogradu moći će da se prijavljuju za boravak isključivo na nekom od partnerskih univerziteta iz Evropske unije:

Malardalen University (koordinator projekta) - Švedska
Sofia University St. Kliment Ohridski
 - Bugarska
Universitá degli Studi dell’ Aquilla
 - Italija
UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology
 - Holandija
Universitat Paderborn
- Nemačka
University of Westminster 
– Velika Britanija
University Politehnica of Bucharest
 - Rumunija
Abo Academy University 
- Finska
Universitat de les Illes Balears, Palma
 - Španija

Prijavljivanje se isključivo vrši korišćenjem online aplikacionog sistema.

Link za detaljno uputstvo za proceduru prijavljivanja je:
www.mrtc.mdh.se/euroweb/download/MobileMe-ManualForApplicants.pdf

Detaljne ponude studijskih programa EU partnerskih univerziteta mogu se
naći na: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php?choice=partners

Adresa za online aplikaciju je:
http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/application_2013/applicant

Dokumenti potrebni za prijavljivanje:

  • Online aplikacija
  • Skeniran pasoš
  • Transkript ocena (ne stariji od mesec dana i preveden od strane sudskog tumača) ili diploma (prevedena od strane sudskog tumača)
  • CV i motivaciono pismo
  • Potvrda o znanju jezika
  • Pisma preporuke

Kontakt na Univerzitetu u Beogradu:
Sektor za međunarodnu saradnju
Jovana Ilić, 011/3207-452, jovana.ilic@rect.bg.ac.rs