Navigacija

Kompanija NovelIC Microsystems nudi prakse za studente završnih godina

Kompanija NovelIC Microsystems (www.novelic.com ) je srpska firma koja se bavi projektovanjem najsavremenijih integrisanih kola u mikroalasnom, radio, analognom i digalnom domenu za potrebe telekomunikacija i industrije, implementacijom na ASIC , FPGA i DSP platformama, obradom signala, projektovanjem senzora i fundamentalnom elektronikom.

Objavljujemo oglas za prakse za studente završnih godina.

Dobrodošli su da se prijave svi studenti koji ispunjavaju uslove konkursa.