Navigacija

Stručna praksa - Planiranje i organizacija projekta u inženjerskoj praksi

Studentima Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije (smerovi SI, AVT, RK, MTT) nudi se mogućnost da odrade stručnu praksu u trajanju od 80 radnih sati tokom aprila, maja i juna 2013. u prostorijama ETF-a.

Cilj prakse je da se studentima pruži prilika da rade na izradi stvarnog projekta iz inženjerske prakse, da prođu kroz sve faze planiranja i organizacije  projekta i usvoje osnovne principe za rešavanje problema koji tokom realizacije mogu da nastanu. Rad će biti usmeren i na razvoj “soft skills”-a: komunikacija, rad u grupi, razvoj kritičkog stava i prezentacija rešenja. Na kursu se primenjuju savremene nastavne metode aktivnog učenja zasnovanog na rešavanju stvarnih problema iz prakse i na projektnom radu.

Po završetku prakse, očekuje se da su studenti osposobljeni da:

  • razviju, ocene i poboljšaju plan projekta,
  • rade na planiranju i organizaciji  projekta u grupi, komuniciraju i prezentuju rešenja,
  • struktuirano i kreativno rešavaju probleme nastale tokom rada na projektu.

Predavač:

Marija Božić, dipl. inž., PMP, je završila ETF u Beogradu i ima bogato međunarodno iskustvo u vođenju projekata u oblasti telekomunikacija, za telekom operatore kao i za klijente iz privatnog i vladinog sektora, uključujući fiksne i mobilne telekomunikacije na nacionalnom nivou, bežične sisteme i BSS/OSS sisteme. Vodila je projekte u Srbiji i inostranstvu (Čile, Španija, Bliski Istok, Afrika).

Ova praksa je organizovana kao deo projekta u oblasti unapređenja inženjerskog obrazovanja na Autonomnom Univerzitetu Barselone, Španija.

Trajanje prakse: 80 sati u roku od nekoliko nedelja (u zavisnosti od ostalih obaveza studenata koji se prijave)

Mesto održavanja: ETF

Predloženi termin za održavanje prakse: proleće 2013.

Konačan termin će biti određen u dogovoru sa kandidatima koji se prijave. Molimo zainteresovane da se prijave što pre da bismo formirali grupu.

Broj polaznika u ovom semestru je ograničen. Prvenstvo imaju studenti 4. godine osnovnih studija.

Prijave poslati doc. Dragani Šumarac Pavlović, dsumarac@etf.rs

Za sve dodatne informacije kontaktirati Mariju Božić na tel: 060 3440 718 ili e-mail: bozic.maya@gmail.com.