Navigacija

Nagrada Kruna uspeha

Uz podršku ambasade Švajcarske federacije i stručne komisije, porodična firma Petite Geneve Petrović sedmi put nagađuje najbolje diplomce Univerziteta u Beogradu.

Za nagradu Kruna Uspeha mogu konkurisati diplomci koji su, bez ponavljanja ijedne godine studija, apsolvirali u školskoj 2011/12. godini i diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9.00 najkasnije do 01.11.2012.

Konkurs je otvoren do 27.11.2012. godine. Od kandidata se očekuje:

  • detaljna biografija,
  • fotokopija diplome i overena potvrda fakulteta o završenim studijama,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • fotografija novijeg datuma.

Na svečanoj dodeli 07. decembra 2012. godine, dvoje izabranih kandidata biće nagrađeni časovnicima "Rolex" koje dariva porodična firma Petite Geneve Petrović.

Prijave za konkurs potrebno je doneti ili poslati na adresu:

Za konkurs "Kruna Uspeha"
ul. Dimitrija Tucovića 26/4, Beograd

Radnim danima od 12 do 16č. Kontakt telefoni 011/4143-072 i 066/805-8052 dostupni su radnim danima od 12 do 16 časova.