Navigacija

MEDICAL-SOFTWARE WORLDWIDE LEADER: MAK-SYSTEM International Group

MAK-SYSTEM International Group je vodeća kompanija u području informacionih tehnologija za medicinske sisteme i pruža široku paletu softverskih sistema za menadzment informacija zdravstvenim institucijama širom sveta.

Ovim putem raspisujemo konkurs za radna mesta u nasoj kancelariji u Beogradu:

Kandidati moraju posedovati odlično znanje engleskog jezika i da budu spremni na česta službena putovanja (SAD, zemlje EU)

Doktori medicine

Opis posla i područja odgovornosti:

 • Analiza funkcionih zahteve naših kupaca
 • Testiranje medicinskih funkcionalnosti
 • Prisustvovanje međunarodnim medicinskim kongresima

Zahtevi za kandidata:

 • Diploma medicinskog fakulteta
 • Znanje MS Office aplikacija

Senior Java Software Developers

Opis posla i područja odgovornosti:

 • Razvijanje i održavanje medicinskih web aplikacija, interfejsa, vršenje migracije podataka
 • Sposobnost za interakciju unutar tima
 • Kvalitetno obavljanje posla unutar strogih rokova

Zahtevi za kandidata:

 • Univerzitetska diploma u oblasti kompjuterskih nauka i informatike, ili ekvivalent
 • Najmanje 2 godina iskustva u razvoju Java programa i WEB tehnologije, sa dobrim znanjem J2EE tehnologija (EJB, JSF, JMS, JMX, XML, XLS, WS)
 • Iskustvo sa operativnim sistemima: Oracle, PL / SQL, UNIX Script

Sistem inženjeri

Opis posla i područja odgovornosti:

 • Dizajn i upravljanje podprojekatima, koordinacija članova tima, podnošenje dnevnih izveštaja projekt menadzeru
 • Kvalitetno obavljanje posla unutar strogih rokova

Zahtevi za kandidata:

 • Univerzitetska diploma u oblasti kompjuterskih nauka i informatike, ili ekvivalent
 • Poznavanje Web tehnologije
 • Poznavanje aplikacionih servera
 • Iskustvo sa operativnim sistemima (UNIX, Linux, Windows)
 • Iskustvo sa standardnim komunikacijskim alataima
 • Izvrsno poznavanje internet alata

Projekt menadzeri

Opis posla i područja odgovornosti:

 • Vođenje i upravljanje projektima, planiranje i izvršavanje istih u skladu sa strogim rokovima
 • Koordinisanje timova
 • Definisanje projektnih rokova korišcenjem odgovarajućih alata

Zahtevi za kandidata:

 • Univerzitetska diploma u oblasti kompjuterskih nauka , inžinjeringa ili MBA
 • Iskustvo u radu sa aktualnim Web tehnologijama i projektima u vezi sa informacionim tehnologijama
 • Minimum 5 godina iskustva u upravljanju projektima, od procesa razvoja do isporuke

 

Kandidati mogu poslati svoj rezime i radnu biografiju na: jobs.rs@mak-system.net

Kontakt osoba: Ranđelović Miljana
+ 381(0) 11 328 6301
+ 381(0) 64 264 3072