Navigacija

DODELA «TESLINIH NAGRADA» ZA STVARALAŠTVO U 2011. GODINI

FONDACIJA «NIKOLA TESLA»
BEOGRAD, ulica Koste Glavinića 8a

U okviru Programa svoga rada, a u nameri da podstakne naučna-istraživanja, stvaralaštvo i privredni razvoj, Fondacija “Nikola Tesla“, uz podršku Centra za promociju nauke RS

RASPISUJE
KONKURS
ZA DODELU «TESLINIH NAGRADA» ZA STVARALAŠTVO U 2011. GODINI
U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

 1. naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama
 2. vrhunska inženjerska tehničko-tehnološka ostvarenja
 3. pronalazaštvo - novatorstvo - racionalizatorstvo
 4. ostvarivanje ciljeva Fondacije u organizacijama
 5. stvaralaštvo mladih
 • Za oblasti 1-3 dodeljuje se po jedna nagrada za tim ili pojedinca, za oblast 4 dodeljuju se dve nagrade, a za stvaralaštvo mladih pet nagrada
 • Predloge mogu da podnose državni organi, ustanove, preduzeća i registrovane društvene organizacije – članovi Kluba darodavaca i sponzora Fondacije «Nikola Tesla»
 • Dodela nagrada će biti obavljena na Svečanoj akademiji – u prvoj polovini 2012. godine
 • Pravilnik o dodeli «Teslinih nagrada», obrasci i uputstva za prijavu kandidata, kao i informacije o učlanjavanju u Klub darodavaca i sponzora Fondacije mogu se dobiti u kancelariji Fondacije koja se nalazi u Institutu «Nikola Tesla», Beograd, ulica Koste Glavinića br. 8a, telefon: +381 11 36 91 447, e-pošta: fondacija.nikola.tesla@gmail.com i ematurkovic@yahoo.com
 • Pozivamo stare članove da obnove, i nove članove da zasnuju, članstvo u Klubu darodavaca i sponzora Fondacije
 • Rok za dostavljanje predloga za nagrade je 30. januar 2012. godine

PODSTICANJEM STVARALACA – PODRŽAVAMO RAZVOJ SRBIJE