Navigacija

Fondacija dr Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, AP Vojvodina otvara konkurs za finansijsku podršku studentima i postdiplomcima sa Univerziteta u Srbiji za odlazak na studijska putovanja, nastavak školovanja, kao i učešće na letnjim školama, naučnim i stručnim konferencijama do novembra 2012.

Program podrazumeva isključivo pokrivanje putnih troškova kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i biće otvoren u kontinuitetu do utroška planiranih sredstava.

Više informacija o programu I uslovima konkurisanja možete naći na sajtu Fondacije dr Zoran Đinđić: www.fond-djindjic.org