Navigacija

Pripravnička mesta namenjena studentima Elektrotehničkog fakulta

U skladu sa ugovorom o saradnji između Univerziteta u Beogradu i preduzeća "Elektromreža Srbije", Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata objavljuje konkurs za pripravnička mesta u Beogradu, Boru, Valjevu i Kruševcu namenjena studentima Elektrotehničkog fakulteta.

Pripravničke pozicije za koje su potrebni studenti Elektrotehničkog fakulteta pripadaju sledećim sektorima:

POGON "BEOGRAD" – BEOGRAD – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE DALEKOVODA

Dipl. inženjer - pripravnik – smer elektroenergetski sistemi

DIREKCIJA ZA POSLOVE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE – BEOGRAD

Dipl. inženjer - pripravnik – odsek za energetiku

POGON "VALJEVO" – VALJEVO – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE DALEKOVODA

Dipl. inženjer - pripravnik – smer elektroenergetski sistemi

POGON "VALJEVO" – VALJEVO – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE VISOKONAPONSKE OPREME

Dipl. inženjer - pripravnik – smer elektroenergetski sistemi

POGON "BOR" – BOR – SLUŽBA  ZA AUTOMATIKU

Dipl. inženjer - pripravnik – odsek za telekomunikacione i informacione tehnologije

POGON "KRUŠEVAC" – KRUŠEVAC – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE DALEKOVODA

Dipl. inženjer - pripravnik – smer elektroenergetski sistemi

Pozivamo studente da se detaljnije informišu o uslovima i načinu prijavljivanja na internet stranici Centra za razvoj karijere www.razvojkarijere.bg.ac.rs u sekciji Poslovi.