Navigacija

Praksa, diplomski ili master u TES Electronic Solutions

Firma TES Electronic Solutions nudi otvorene pozicije za praksu, kao i izradu master i diplomskih radova.

Oblasti kojima bi se studenti bavili:

  • Digitalna integrisana kola (ASIC i FPGA)
  • Obrada signala
  • Namenski računarski sistemi („Embedded“)
  • Bežične komunikacije

Za studente koji budu pozvani:

  • Period angažovanja je 4-6 meseci.
  • U toku ovog perioda studenti dobijaju istraživački projekat, nadgledan od strane iskusnih inženjera, a pod pokroviteljstvom njihovog mentora na fakultetu.
  • Studenti bi radili u TES Projektnom birou u Beogradu.Obezbeđena je mesečna stipendija.
  • Nakon uspešnog završetka, najuspešniji kandidati dobijaju šansu za zaposlenje u našoj firmi.

Prijave slati do 30. marta 2012. godine na mejl: info-belgrade@tes-dst.com

Prijava treba da sadrži biografiju na engleskom jeziku u PDF formatu.

Obavezno naglasiti u naslovu mejla (eng. subject): TES_Internship

Za naše reference,posetite stranicu: www.tes-dst.com

Vidimo se!