Navigacija

Master stipendija firme Renewable Energy Ventures (REV)

REV Italia je nedavno započeo saradnju sa organizacijom SAFE koja, zajedno sa primarnim kompanijama iz energetskog sektora i elitnim italijanskim i internacionalnim univerzitetima, svake godine organizuje MASTER za upravljanje energetskim resursima.

U januaru 2012. počinje XII edicija specijalizacije koja traje do jula 2012. i obuhvata:

  • teoretsku nastavu u koju je uključen top menadžment najpoznatijih energetskih kompanija;
  • praktični deo: workshops, seminari i izrada projekata.

Master se održava u Rimu. Cena participacije je 16.000 evra od kojih 11.000 pokriveno sa strane sponzora (REV Italia).

Kvalifikacije

  • znanje italijanskog i engleskog jezika;
  • diploma bilo kog prirodno-tehničkog fakulteta, inženjerstva, ekonomskog fakulteta, fakulteta političkih nauka ili fon-a;
  • starost od 22 do 35 godina;
  • dodatni individualni troškovi: 5.000 evra za upis i životni troškovi tokom trajanja usavršavanja.

Dokumentacija

Formular za upis se nalazi na http://master.safeonline.it/iscrizioni/ammissione.php

Rok za upis

Upisi su u toku i završavaju 15. 12. 2011. Za zainteresovane studente van Italije selekcije će se vršiti telematskim putem (Skype).

Za dodatne informacije konsultovati www.safeonline.it, www.guidamaster.it, www.masterin.it.

Na kraju nastavnog programa predviđen je period staža u jednoj od kancelarija naše kompanije.

Kontakt

Jana Marjanovic
Project Manager
REV Italia
www.reservoircapitalcorp.com
jana@reservoircapitalcorp.com