Navigacija

Univerzitet Paris-Est - 9 stipendija za master 2 studije

Univerzitet Paris-Est dodeljuje 9 stipendija za master 2 studije (5. godina studija) za univerzitetsku godinu 2011/2012 iz oblasti matematike i informatike.

Nivo potrebnog znanja francuskog jezika je B1.Aplikacije mogu da se dostave do 1. jula 2011. god.

Sve dodatne informacije se nalaze u prilogu.