Navigacija

Radno mesto u javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije"

Pozivaju se kandidati zainteresovani za radno mesto u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije". Više informacija o uslovima konkursa možete videti u priloženom materijalu.

Pogledajte brošuru